col·laboracions

Col·laboracions: 3a etapa al @ctbarcinoaltrendiment

Col·laboracions: 3a etapa al @ctbarcino

1992/1995: com a jugador disfrutant de jugar a tennis enmig de Barcelona, una bombolla paradisíaca entre carrers,de la ma de