padel

L'esport NO és educatiuescuela de padres

L'esport NO és educatiu

“L’esport és la millor eina educativa que he tingut mai, m’ha ensenyat a guanyar a perdre, a acceptar que d’altres
Team building: creando un buen clima de equipoteam building

Team building: creando un buen clima de equipo

Antes de empezar la temporada és vital crear los cimientos de un buen clima de trabajo. Con la Escuela de